Wyszukujemy proste i praktyczne rozwiązania skomplikowanych sytuacji prawnych .

O nas

Crisis Legal Solutions jest kancelarią prawną, nastawioną na wyszukiwanie prostych i praktycznych rozwiązań skomplikowanych sytuacji prawnych swoich klientów. Prowadzimy sprawy w zakresie prawa karnego, nadużyć, tzw. przestępstw białych kołnierzyków (ang. white collar crime), malwersacji, oraz udzielamy szerokiego wsparcia prawnego w sytuacjach kryzysowych, kolizji interesów czy też konfliktów między wspólnikami, a także zapewniania zgodności z polskimi i międzynarodowymi przepisami prawa (ang. compliance).

Jako multidyscyplinarny zespół prawników, specjalistów i ekspertów, stanowimy połączenie kancelarii prawnej i firmy doradczej, skupiającej się na znalezieniu jak najprostszych rozwiązań w zakresie usług prawnych. Dzięki łączeniu dwóch uzupełniających się kompetencji – wiedzy eksperckiej z zakresu gospodarczego prawa karnego oraz umiejętności zarządzania sytuacjami kryzysowymi – potrafimy zaoferować niestandardowe rozwiązania przy realizacji powierzonych nam projektów. To, co wyróżnia CLS, to wyjątkowo praktyczne, ale i kompleksowe podejście do problemu, mające na celu sprawne rozwiązanie komplikacji prawnych, które napotykają nasi klienci.

Specjalizacje

Specjalizujemy się w prowadzeniu spraw z zakresu wąskiej gałęzi prawa karnego dotyczącego biznesu i przestępstw w tzw. białych kołnierzykach. Zajmujemy się wszelkiego rodzaju nadużyciami, malwersacjami, a także zapewnianiem zgodności. Dzięki rozległym kompetencjom jesteśmy w stanie wesprzeć naszych klientów zarówno na drodze sądowej, jak i w podejmowaniu działań w przypadku nadużyć gospodarczych, poprzez np. zbieranie dowodów.

prawo karne

prawo spółek

compliance

rozwiązywanie sporów

ochrona reputacji i wizerunku

przeciwdziałanie fraudom i nadużyciom

zarządzanie kryzysowe

ochrona własności intelektualnej i tajemnic firmy

audyt śledczy i informatyka śledcza

wsparcie 24h 7 dni w tygodniu

Zespół

Nasz zespół składa się z ekspertów w dziedzinie prawa, a także specjalistów ds. bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego oraz komunikacji. Głównymi partnerami w firmie są dr hab. Tomasz Oczkowski oraz Bartosz Pastuszka.

dr hab. Tomasz Oczkowski

Partner oraz współzałożyciel kancelarii CLS, do której wnosi swoją rozległą wiedzę oraz doświadczenie z zakresu prawa. Specjalizuje się w prowadzeniu spraw dotyczących prawa karnego, compliance oraz rozwiązywania sporów zarówno na drodze sądowej, jak i polubownej.

Doświadczenie

Tomasz jest prawnikiem, radcą prawnym oraz członkiem rad nadzorczych. Może pochwalić się ponad 20 letnią praktyką w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców, posiada również doświadczenie prawnicze liczące kilkaset spraw sądowych. Był wielokrotnie powoływany na biegłego w sprawach dotyczących nieuczciwej konkurencji oraz brał udział w prawnej części audytów spółek w związku z procesem przejęcia. Mediował w negocjacjach przy sprzedaży przedsiębiorstw, a także brał udział w sporach dotyczących rozliczeń podatkowych i nadużyć gospodarczych.

Edukacja i działalność naukowa

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu, gdzie zrobił również aplikację radcowską (1997). Posiada tytuł doktora habilitowanego nauk prawnych oraz pełni funkcję adiunkta w Katedrze Prawa Karnego UMK w Toruniu,

Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa karnego. Był moderatorem lub prelegentem na kilkunastu konferencjach naukowych.

Od 2016 jest członkiem Komisji Odwoławczej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości ds. egzaminów na radcę prawnego, pełni również funkcję arbitra w Sądzie Arbitrażowym w Lublinie.

Bartosz Pastuszka

Partner oraz współzałożyciel kancelarii CLS, w której wykorzystuje swoje wieloletnie doświadczenie w branży bezpieczeństwa korporacyjnego. Jest odpowiedzialny za prowadzenie projektów dotyczących zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa strategicznego biznesu oraz przeciwdziałania fraudom i nadużyciom.

Doświadczenie

Jest przedsiębiorcą i specjalistą w zakresie zarządzania ryzykiem. Obecnie zajmuje się rozwojem globalnej marki NaviRisk działającej w obszarze bezpieczeństwa biznesu, cyberbezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego, analiz due diligence i wywiadu gospodarczego, a także usług związanych z ochroną marki.

Jest twórcą i prezesem firmy IBBC Group, która stała się liderem usług risk management na rynku Europy Środkowowschodniej. IBBC Group została włączona w struktury firmy Pinkerton (Grupa Securitas), najstarszej agencji detektywistycznej na świecie.
Prowadził konsultacje dla firm i organizacji w kwestii analiz strategicznych oraz business intelligence zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Ma rozległe doświadczenie w zakresie zapewniania bezpieczeństwa korporacyjnego oraz zarządzania ryzykiem. Posiada również kompetencje w dziedzinie przeprowadzaniu przeglądów ryzyka, wywiadów gospodarczych, audytów śledczych, a także sprawdzeń pracowniczych.

Edukacja i działalność naukowa

Bartosz jest absolwentem Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim, ukończył również kurs Resilient Leadership Uniwersytetu Maryland. Posiada licencję detektywistyczną. Jest autorem skutecznych narzędzi i rozwiązań systemowych, służących do eliminacji patologii w świecie biznesu, m. in.: BSS (Background Screening Service), IPR Protection System oraz Etycznalinia.pl. Jest właścicielem i promotorem innowacyjnych narzędzi z obszaru brand protection i cyberbezpieczeństwa, takich jak Business Authentication Solutions oraz CyberPrevent Solutions. Jest uznanym komentatorem tematów związanych z bezpieczeństwem. Zajmuje się coachingiem w zakresie kwestii bezpieczeństwa, etyki w biznesie oraz zarządzania ryzykiem. Wykłada gościnnie na Uniwersytecie Warszawskim. Członek Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia ASIS International Poland Chapter, zrzeszającego profesjonalistów branży bezpieczeństwa

Partnerzy

Kontakt

Crisis Legal Solutions Oczkowski Sp. k.

ul. Huculska 5/6
00-730 Warszawa
Polska
email.: solutions@crisisls.com